Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro velkoobchod

(platné od 1.2. 2014)

1. Podmínky pro odběr produktů

 • Využívání velkoobchodních cen a těchto obchodních podmínek platí v rámci České republiky a je určeno registrovaným odběratelům, při dodržení těchto Obchodních podmínek.
 • Zaregistrovat se mohou pouze terapeuti a obchodníci nakupující pro účely dalšího prodeje.
 • Pro zaregistrování je nutné vyplnit a odeslat on-line registrační formulář webových stránkách společnosti www.klinikatcmostrava.cz.
 • Minimální jednorázový odběr pro prodej za velkoobchodní ceny (VC) je 2.500 Kč bez DPH a platí pro všechny zasílané objednávky. Tato podmínka se nevztahuje:
  • na pultový prodej na prodejním místě na recepci společnosti.
 • Pokud měsíční nákup odběratele opakovaně nedosahuje 2.500 Kč bez DPH, může mu být odebrána možnost nákupu za VC.

2. Provize

 • Za zprostředkování prodeje se sjednávají provize, tj. rozdíl VC a prodejní ceny, bez DPH. Z provize se odečítají mimořádné náklady, např. na případnou likvidaci nevyzvednutých nebo nedoručitelných zásilek.
 • Provize se týká také všech odběrů klientů (zákazníků) terapeutů na recepci.

3. Ceny produktů a jejich úpravy

 • Všechny ceny ve velkoobchodním ceníku WANů a ostatních produktů jsou uvedeny bez DPH i s DPH, výše DPH je uvedena u každé skupiny produktů. Velkoobchodní ceník je v cenách bez DPH.
 • Součástí velkoobchodního ceníku jsou doporučené MC, které jsou pro velkoodběratele závazné.

4. Poštovné a balné

 • Paušální poštovné a balné pro všechny skupiny odběratelů je 100 Kč bez DPH. V případě nevyzvednutí zásilky odběratelem, její vrácení poštou na kliniku a opětovné zaslání na cílovou adresu, navýší cenu o opakované poštovné a balné ve výši dalších 100,- Kč bez DPH (na faktuře vyznačené).

5. Objednávání, komunikace, distribuce a zásilková služba

 • Pro vyloučení chyb a rychlost zpracování objednávky upřednostňujeme objednávání elektronickou cestou přes e-shop (WANy a produkty), nebo aplikaci Yao Wang (bylinné směsi). Na klinice v Ostravě je možno objednávat přes email: recepce@bodymix.cz
 • Pokud je na objednávce vyznačeno, provádíme zásilkovou službu (i na dobírku) koncovým zákazníkům.
 • Osobní odběr je možný v Ostravě, Mongolská 1546/2.
 • Při zadání osobního odběru Ostrava, bude bylinná směs připravena na pracovišti Ostrava, pokud není terapeutem zadáno jinak.
 • Každá objednávka, tzn. vč. připravovaných bylinných směsí, je v drtivé většině vyřízena z naší strany (předána poště) nejpozději do dvou pracovních dní od data přijetí objednávky (do 12:00 hod.), nebo upřesnění případných nejasností.

6. Další ujednání

 • Odesláním registračního formuláře dává kupující – velkoodběratel společnosti BodyMix, s.r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (jméno, příjmení, titul, název společnosti, IČ, DIČ, údaj o druhu a zaměření činnosti, poštovní a emailová adresa, mobil, případně doručovací adresa) a rovněž se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění.
 • BodyMix, s.r.o. si vyhrazuje právo provedení změny cen a těchto obchodních podmínek.
 • Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecnými obchodními podmínkami BodyMix, s.r.o. uvedenými výše, s výjimkou ustanovení týkajících se spotřebitelů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném a účinném znění.

Vysvětlivky

MC = doporučená maloobchodní cena
VC = velkoobchodní cena